Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Vážení zákazníci,

 

vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů se řídím závázným právnim předpisem, aktuálně stále ještě zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

V souvislosti  s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") od 25. 5. 2018, všeobecně známe pod zkratkou GDPR vás informuji, že všechny vaše osobní údaje, čl.2, čl.4 vy 26, 27 (GDPR) zpracovávám na základě právního titulu (dle čl. 6 GDPR), tj. zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, v tomto případě zákazník.

 

1) fyzických osob (tzv. subjektů, tedy nositelů údajů-zákazníků)

2) správce - fyzická osoba Roman Stojanov

3) zpracovatelů - smluvních partnerů správce, kteří správci z jeho pověření poskytují služby spojené s naplněním smlouvy (vyřízením objednávky), např. PPL s.r.o., Česká pošta, s.p., Uloženka s.r.o.

 

Dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, IČ: 70837627, internetová adresa: htpp://www.uoou.cz.

 

Platnost od 25. 5. 2018